Na tej stronie można znaleźć mapę autobusów Tokio do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Tokijska mapa systemu autobusowego i tokijska mapa trolejbusów przedstawia sieć, dworce i linie autobusów i trolejbusów Tokio w Japonii.

Mapa autobusu tokijskiego

Mapa autobusów tokijskich

Mapa autobusu tokijskiego pokazuje wszystkie stacje i linie tokijskiego systemu autobusowego. Ta mapa autobusowa Tokio pozwoli Ci w łatwy sposób zaplanować trasy w autobusach Tokio w Japonii. Tokijską mapę systemu autobusowego można pobrać w formacie PDF, wydrukować i bezpłatnie.

Publiczne autobusy w Wielkim Tokio zazwyczaj pełnią drugorzędną rolę, dostarczając pasażerów autobusów do i z dworców kolejowych. Wyjątek stanowią dalekobieżne połączenia autobusowe, autobusy na obszarach słabo obsługiwanych przez kolej (nie ma ich zbyt wiele) oraz lotniskowe połączenia autobusowe dla osób z bagażem (patrz mapa autobusowa Tokio). Toei kursuje ponad 1400 autobusów, wiele z nich to Non-Step dla starszych pasażerów i łączy się ze stacjami metra Toei i tokijskiego metra.

Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation obsługuje autobusy Toei głównie w ramach 23 oddziałów specjalnych, podczas gdy prywatne przedsiębiorstwa autobusowe (głównie filie dużych operatorów kolejowych, jak wspomniano na tokijskiej mapie autobusowej) obsługują inne linie autobusowe, podobnie jak inne władze miejskie, takie jak Kawasaki City Bus, Yokohama City Bus, itp.

Autobusy Toei mają stałą taryfę w wysokości 200 jenów za przejazd (patrz mapa autobusu w Tokio), podczas gdy większość innych firm pobiera opłaty w zależności od odległości. Niektórzy przewoźnicy kolejowi oferują łączone bilety autobusowe/pociągowe; dla dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych obowiązują specjalne taryfy. Na niektórych trasach dostępne są autobusy bezstykowe z funkcją klęczenia, które pomagają użytkownikom o ograniczonej mobilności.